top of page

Vår mission


Uppdraget
Genom våra samfund – Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan – finns vi med i en världsvid gemenskap där vi delar resurser och behov. Det hör till kyrkans och församlingens väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.
Vi vill synliggöra och lyfta fram missionsfrågorna såväl i andra delar av världen som i vårt eget land. Enligt antagen missionspolicy gäller följande utgångspunkter:
 Missionsbefallningen (Matt 28:18-20)
 Mission= Uppdrag – i Sverige och i andra länder (Apg 1:8)
 Tre hörnstenar – Evangelisation, Diakoni och Gemenskap.

 
Internationellt
Via Svenska Alliansmissionen stöder församlingen f n missionsarbete i andra länder genom årligt bidrag till missionärsunderhåll på 65 000 kr. Församlingens kontakt i detta sammanhang är missionärskandidat Andreas Samuelsson, som genom organisationen Kenosis driver ett viktigt arbete bland romer i staden Timisoara i Rumänien.
Via Equmeniakyrkan ger församlingen 2020 35 000 kr i stöd till ett projekt som drivs i samarbete med en evangelisk församling i södra Uralområdet i Ryssland. Projektet Business Coaching innefattar stöd i form av utbildning/rådgivning till ett antal rehabiliterade missbrukare som startat egna företag. Genom dessa företag ges även andra rehabiliterade missbrukare och kriminella möjlighet till sysselsättning och försörjning.

 
Pionjärarbete i Sverige
Församlingen har under flera år haft kontakt med pionjärarbete på tre olika orter i Sverige. Församlingen har nu beslutat begränsa kontakterna till en plats. Det innebär att församlingen fortsättningsvis kommer att stödja den mångkulturella församlingsplanteringen i stadsdelen Hageby i Norrköping.
Under 2020 kommer stödet till Hagebykyrkan att uppgå till 35 000 kr.

 

bottom of page