top of page

Vår mission


Uppdraget
Genom våra samfund – Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan – finns vi med i en världsvid gemenskap där vi delar resurser och behov. Det hör till kyrkans och församlingens väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.
Vi vill synliggöra och lyfta fram missionsfrågorna såväl i andra delar av världen som i vårt eget land. Enligt antagen missionspolicy gäller följande utgångspunkter:
 Missionsbefallningen (Matt 28:18-20)
 Mission= Uppdrag – i Sverige och i andra länder (Apg 1:8)
 Tre hörnstenar – Evangelisation, Diakoni och Gemenskap.

 
Internationellt
Via Svenska Alliansmissionen stöder församlingen år 2024 missionsarbete genom ett bidrag till missionärsunderhåll på 71 000 kr. Församlingens stöder missionärerna Andreas och Beck Samuelsson, som i organisationen Kenosis driver olika projekt bland romer och andra rumäner i staden Timisoara i Rumänien. I ett snickeri tas spillvirke till vara och blir bland annat vackra och funktionella skärbrädor. Ett annat projekt syftar till att romska barn ska ha möjlighet till skolgång. 
Via Equmeniakyrkan ger församlingen 2024 30 000 kr som del i underhållet för missionärskandidat Tilda Jönsson som arbetar som sjuksköterska i Demokratiska Republiken Kongo.
Med ett stipendium från församlingen på 25000kr stöder vi Louise Faag som arbetar som koordinator på UMU:s kontor i Skien i Norge.
 

 

bottom of page