top of page

Andra samlingar

Bibelsamtal och bön

Samling varannan torsdag kl 19 för samtal runt bibelord under ledning av pastor. Det finns tillfälle för bön och delgivning.

De veckor det är ekumeniska samlingar i någon av kyrkorna i bygden är det ingen torsdagssamling, se programblad.

Trivselträffar för daglediga

Vår och höst är det samlingar på fredagseftermiddagar varje månad i Missionskyrkan. Dessa samlingarna innehåller oftast inslag av sång och musik. God gemenskap runt fikaborden präglar träffarna som avslutas med andakt, se programblad.

Konfirmationsundervisning

Församlingen erbjuder konfirmationsundervisning för ungdomar i årskurs 8. För närmare information och anmälan kontakt någon av de anställda.

IMG_4449.JPG
IMG_4471.JPG
bottom of page