top of page

Andra samlingar

Bibelsamtal och bön

Ungefär varannan torsdag kl 19 träffas vi för samtal runt bibelord under ledning av en av pastorerna. För avvikelser, se programbladet. På dessa samlingar finns det tillfälle för bön och att dela det du är med om.

Trivselträffar för daglediga

Vår och höst är det samlingar på fredagseftermiddagar varje månad i Missionskyrkan. Dessa samlingarna innehåller oftast inslag av sång och musik. God gemenskap runt fikaborden präglar träffarna som avslutas med andakt, se programblad.

Konfirmationsundervisning

Församlingen erbjuder konfirmationsundervisning för ungdomar i årskurs 8. För närmare information och anmälan kontakta någon av de anställda.

IMG_4449.JPG
IMG_4471.JPG
bottom of page