top of page

Vår församling

Församlingen

Vi vill vara en öppen kyrka där du kan känna dig sedd och omtyckt, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller vilket sammanhang du kommer ifrån. Vi i Lekeryds Missionsförsamling tror på en kärleksfull Gud som skapat allt, hans son Jesus som levde, dog och uppstod för oss alla och hans Ande som är verksam idag, mitt ibland oss. Vi vill vara en kyrka där man kan forma sin tro, växa i tro, leva i tro och dela vidare sin tro. Vi tror att varje människa är unik och att Guds önskan är att alla skall komma till honom.

Vår vision

"En levande församling i Lekeryd, som växer i kärlek till Jesus, varandra och vår värld"

Bakgrund

Lekeryds missionsförsamling bildades 1991 genom sammanslagning av Lekeryds östra och Lekeryds västra missionsförsamlingar. Vi är anslutna till två samfund – Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Vi är ungefär 200 medlemmar men församlingens verksamhet är öppen för alla. Med Missionskyrkan som bas bedrivs ett omfattande arbete för människor i alla åldrar.

Församlingsmedlem

Församlingen består av människor som tror på den Gud som Bibeln berättar om och som bekänner Jesus Kristus som Herre.

Om du tror på Jesus Kristus och är döpt/döps är du också välkommen som medlem i församlingen. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Det gemensamma för medlemmarna är en vilja att följa Jesus Kristus. Olika åsikter, åldrar och bakgrunder är en tillgång som skapar öppenhet.

Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens centrum dit alla är välkomna! Här möter vi Gud, oss själva och varandra. Vi vill att Gudstjänsten skall vara inbjudande för var och en som söker. Gudstjänsten är öppen för olika behov, åldrar och andlig utveckling.

Barn- och ungdomsverksamhet

Församlingen driver med kommunalt stöd en förskola, Klippan för ca 30 barn i åldrarna 1 - 5 år.
Genom Lekeryds Missionsförsamlings Ungdom, LMU, har församlingen ett omfattande arbete bland barn och ungdom i form av söndagsskola, scout, tonår och barnkör.
Församlingen erbjuder även konfirmationsundervisning. Där får ungdomarna samtala tillsammans med jämnåriga och vuxna om viktiga frågor och får fundera kring vad kristen tro innebär.

Ytterligare verksamhet

För vuxna inbjuder församlingen till särskilda samlingar, Trivselträffar, för daglediga 4 fredagseftermiddagar per termin.

Historik

Församlingsjubileum

 

Styrelsen

Lekeryds missionskyrkas styrelse består av:

Bakre raden från vänster.

Henrik Sveningsson (pastor), Jeanette Svensson,

Elin Klackensjö, Johan Dahlberg, Diane Manu (pastor),

Nicklas Eriksson (kassör), Anna-Carin Alzén (sekr.) och Frida Karlsson

Främre raden från vänster

David Wistingsgård (ordförande), Anders Faag och Urban Delefelt

DSC_1230.JPG
bottom of page