Vår församling

Församlingen

Vi vill vara en öppen kyrka där du kan känna dig sedd och omtyckt, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller vilket sammanhang du kommer ifrån. Vi i Lekeryds Missionsförsamling tror på en kärleksfull Gud som skapat allt, hans son Jesus som levde, dog och uppstod för oss alla och hans Ande som är verksam idag, mitt ibland oss. Vi vill vara en kyrka där man kan forma sin tro, växa i tro, leva i tro och dela vidare sin tro. Vi tror att varje människa är unik och att Guds önskan är att alla skall komma till honom.

Vår vission

"En levande församling i Lekeryd, som växer i kärlek till Jesus, varandra och vår värld"

Bakgrund

Lekeryds missionsförsamling bildades 1991 genom sammanslagning av Lekeryds östra och Lekeryds västra missionsförsamlingar. Vi är anslutna till två samfund – Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Vi är ungefär 170 medlemmar men församlingens verksamhet är öppen för alla. Med Missionskyrkan som bas bedrivs ett omfattande arbete för människor i alla åldrar.

Församlingsmedlem

Församlingen består av människor som tror på den Gud som bibeln berättar om och som bekänner Jesus Kristus som Herre. Om Du tror på Jesus Kristus och är döpt/döps är Du också välkommen som medlem i församlingen. Församlingen erbjuder en gemenskap där Du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Det gemensamma för medlemmarna är en vilja att följa Jesus Kristus. Olika åsikter, åldrar och bakgrunder är en tillgång som skapar öppenhet.

Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens centrum dit alla är välkomna! Här möter vi Gud, oss själva och varandra. Vi vill att Gudstjänsten skall vara inbjudande för var och en som söker, öppen för olika behov, åldrar och andlig utveckling.

Barn- och ungdomsverksamhet

Församlingen driver med kommunalt stöd en förskola, Klippan för ca 25 barn i åldrarna 1 - 5 år.
Genom Lekeryds Missionsförsamlings Ungdom, LMU, har församlingen ett omfattande arbete bland barn och ungdom i form av söndagsskola, scout, tonår och barnkör.
Församlingen erbjuder även konfirmationsundervisning. Som konfirmand får ungdomarna samtala tillsammans med jämnåriga och vuxna om viktiga frågor och får fundera kring vad kristen tro innebär.

Ytterligare verksamhet

För vuxna inbjuder församlingen till särskilda träffar för daglediga 4 fredagseftermiddagar per termin.

Historik

Församlingsjubileum

Styrelsen

Lekeryds missionskyrkas styrelse består av

Bakre rad.

Urban Delefelt, Elin Klackensjö, Johan Dahlberg

David Wistingsgård (Ordförande), Anders Faag,

Daniel Isaksson, Niclas Eriksson (Kassör),

Främre rad:

Kennet Heinevik (Pastor), Anna-Carin Alzén (sekr.)

Jeanette Svensson, Henrik Sveningsson (Pastor)

Ge en gåva                               

Vill du ge en gåva till församlingen eller LMU      

Församlingen                         

BG: 5108-2584                                                          
Swish:
123 056 50 28
LMU

PG: 4884466-6

Swish:

123 663 12 87

Kyrkoavgift

Visste du att man kan ge sin kyrkoavgift på 1% till våran församling? Man kan ge till flera församlingar!

 

Här får du hjälp med ditt medgivande:

www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/


Direktlänk till equmeniakyrkans blankett:
https://app.assently.com/c/i2BiusUu1ggRhL-Or86g-Gsycvffiqrh50wUoFWt/jwFqusUu1gjGzRJBAyzCc_Viqgj3-xhiG0hiOJm5

www.alliansmissionen.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/  

Kontakta oss

Kyrkvägen 28
561 96 Lekeryd

Pastor Kennet 0708254565
info@lekerydsmissionskyrka.se