Hänt och händer i vår församling 

Övriga samlingar -se programbladet!

I söndags på gudstjänsten var det söndagsskolans sommarfest
Vi fick sång och musik av söndagsskolsbarnen.
"Bertil" från biblioteket ledde gudstjänsten, vi hade bibelbingo, lek, bibelutdelning och efteråt blev det glass i solen
Tack alla medverkande för en härlig gudstjänst.

IMG_0673.JPG
Kommande program:
Fredag 20 maj 15:00
Trivselträff- "Förr i tin"
Kåseri, sång och musik av Mats O Pettersson, Jönköping

Söndag 22 maj 10:00
Gudstjänst
Konfirmationshögtid, Hampus Ekman, Henrik Sveningsson, Ingegerd Sevefelt, konfirmanderna och Enjoy medverkar.
Lättare kyrkfika efteråt.
Välkomna
Här finns alla äldre inspelningar och du kan även lyssna på våra gudstjänster i efterhand.
https://www.youtube.com/c/LekerydsMissionskyrka
I Coronatider följer vi beslut och rekommendationer som ges av:
Folkhälsomyndigheten , SAM och Equmeniakyrkan.