Hänt och händer i vår församling 

Övriga samlingar -se programbladet!

Kommande program:

Söndags gudstjänst sänds på webben.

Kennet Heinevik predikar, Frida Stark sjunger, Mats Johannesson leder.

Vi erbjuder er alla att  följa våra webbsända gudstjänster: 

klicka på länken nedan!

https://www.youtube.com/channel/UCVjdPY-6kvl-UQsDXmP7ThQ

Mer information finns här, om hur du tittar på gudstjänsten på Youtube 

Klicka här

 

Fika på Teams direkt efter gudstjänsten - klicka på länken nedan: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYWZhZDgtY2Y4MS00M2VjLWEyNmMtMjViNzc0Njg2OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281665da8-498f-472b-ae77-10660687930d%22%2c%22Oid%22%3a%228d9890f6-6277-427b-96e2-cfdf599ec0c6%22%7d

I Coronatider följer vi beslut och rekommendationer som ges av:

Folkhälsomyndigheten , SAM och Equmeniakyrkan.

LMU:
Tonårs verksamhet. (se info på instagram) 

Uv-scout - 

Ring de anställda för mer information.

6b979cef-c6f0-46b8-b4cd-e35cab819782.jpg