Hänt och händer i vår församling 

Övriga samlingar -se programbladet!

LMU - se nedan

Kommande program:

På söndag 28/2 är det församlingens årshögtid och årsmöte. Det startar med en lite kortare gudstjänst som övergår i förhandlingar. 
Länk kommer att skickas via mejl  till församlingens medlemmar.

Övriga lyssnar hälsar vi välkomna tillbaka nästa söndag då Sara Wittgård (SAM) predikar och sjunger - Vi tar upp en kollekt till Svenska Alliansmissionens mission.
 

Söndags gudstjänst sänds på webben. Gäller inte denna söndag 28/2!

Vi erbjuder er alla att  följa våra webbsända gudstjänster: 

klicka på länken nedan!

https://www.youtube.com/channel/UCVjdPY-6kvl-UQsDXmP7ThQ

Mer information finns här, om hur du tittar på gudstjänsten på Youtube 

Klicka här

 

Fika på Teams direkt efter gudstjänsten - klicka på länken nedan: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYWZhZDgtY2Y4MS00M2VjLWEyNmMtMjViNzc0Njg2OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281665da8-498f-472b-ae77-10660687930d%22%2c%22Oid%22%3a%228d9890f6-6277-427b-96e2-cfdf599ec0c6%22%7d

I Coronatider följer vi beslut och rekommendationer som ges av:

Folkhälsomyndigheten , SAM och Equmeniakyrkan.


Varje torsdag kommer ett nytt bibelstudium ut på vår Youtube (se ovan)

LMU:
Tonår har startat sin verksamhet. (se info på instagram)

Uv-scout - se nedan

Ring de anställda för mer information.

Ge en gåva                               

Vill du ge en gåva till församlingen eller LMU      

Församlingen                         

BG: 5108-2584                                                          
Swish:
123 056 50 28
LMU

PG: 4884466-6

Swish:

123 663 12 87

Kyrkoavgift

Visste du att man kan ge sin kyrkoavgift på 1% till våran församling? Man kan ge till flera församlingar!

 

Här får du hjälp med ditt medgivande:

www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/


Direktlänk till equmeniakyrkans blankett:
https://app.assently.com/c/i2BiusUu1ggRhL-Or86g-Gsycvffiqrh50wUoFWt/jwFqusUu1gjGzRJBAyzCc_Viqgj3-xhiG0hiOJm5

www.alliansmissionen.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/  

Kontakta oss

Kyrkvägen 28
561 96 Lekeryd

Pastor Kennet 0708254565
info@lekerydsmissionskyrka.se