top of page
Välkommen till församlingens underbara förskola Klippan

Vi är en fristående förskola med stort hjärta som startade 1995 och drivs av Lekeryds missionsförsamling.
Förskolan är förlagd till souterrängvåningen i Lekeryds missionskyrka. Där disponerar förskolan egna ändamålsenliga lokaler och har dessutom tillgång till lokaler som även används av församlingens barn- och ungdomsverksamhet, bl.a. en stor lekhall och flera grupprum.

Klippan vill erbjuda barnen en trygg och utvecklande förskoletid där vi respekterar och ser varje barn med dess unika egenskaper och behov.
Skollagen, förskolans läroplan och våra kristna värderingar är grunden

för arbetet på förskolan.

Vi uppmärksammar de kristna högtiderna och ber bordsbön.
Musik & rörelse är också viktiga delar av förskolans verksamhet.

Förskolans innermiljö förändras återkommande utifrån läroplanen och

barnens intressen.
Förskolan har bra utemiljöer som bland annat uppmuntrar till olika typer

av lek och aktivitet. Vi finns också i ett område med närhet till skog och sjö.

 

Besök oss gärna på vår egna hemsida

klippan.forskoleinfo.com

noas_ark.jpg
bottom of page