Välkommen till församlingens underbara förskola Klippan

Vi är en fristående förskola med stort hjärta som startade 1995 och drivs av Lekeryds missionsförsamling.
Förskolan är förlagd till souterrängvåningen i Lekeryds missionskyrka. Där disponerar förskolan egna ändamålsenliga lokaler och har dessutom tillgång till lokaler som även används av församlingens barn- och ungdomsverksamhet, bl.a. en stor lekhall och flera grupprum.

Klippan vill erbjuda barnen en trygg och utvecklande förskoletid där vi respekterar och ser varje barn med dess unika egenskaper och behov.
Skollagen, förskolans läroplan och våra kristna värderingar är grunden

för arbetet på förskolan.

Vi uppmärksammar de kristna högtiderna och ber bordsbön.
Musik & rörelse är också viktiga delar av förskolans verksamhet.

Förskolans innermiljö förändras återkommande utifrån läroplanen och

barnens intressen.
Förskolan har bra utemiljöer som bland annat uppmuntrar till olika typer

av lek och aktivitet. Vi finns också i ett område med närhet till skog och sjö.

 

Besök oss gärna på vår egna hemsida

klippan.forskoleinfo.com

Ge en gåva                               

Vill du ge en gåva till församlingen eller LMU      

Församlingen                         

BG: 5108-2584                                                          
Swish:
123 056 50 28
LMU

PG: 4884466-6

Swish:

123 663 12 87

Kyrkoavgift

Visste du att man kan ge sin kyrkoavgift på 1% till våran församling? Man kan ge till flera församlingar!

 

Här får du hjälp med ditt medgivande:

www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/


Direktlänk till equmeniakyrkans blankett:
https://app.assently.com/c/i2BiusUu1ggRhL-Or86g-Gsycvffiqrh50wUoFWt/jwFqusUu1gjGzRJBAyzCc_Viqgj3-xhiG0hiOJm5

www.alliansmissionen.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/  

Kontakta oss

Kyrkvägen 28
561 96 Lekeryd

Pastor Kennet 0708254565
info@lekerydsmissionskyrka.se